Historie wystaw. Nowe perspektywy
Sympozjum naukowe

Zachęta / sala multimedialna (wejście od ul. Burschego)
język sympozjum: angielski (tłumaczenie symultaniczne na język polski), wstęp wolny (prosimy o wcześniejszą rejestrację poprzez formularz zgłoszeniowy)

Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki oraz Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na sympozjum naukowe  Historie wystaw. Nowe perspektywy.

Międzynarodowe sympozjum wpisuje się we współczesną refleksję nad historiami wystaw sztuki i architektury podejmowaną przez instytucje badawcze oraz muzea i galerie dokumentujące swoją działalność wystawienniczą. Wystąpienia i dyskusje skupione będą wokół trzech głównych problemów: definiowania wystaw sztuki i architektury jako specyficznego medium/formy/konstelacji dzieł, współczesnego statusu historii wystaw jako obszaru badawczego sytuującego się na pograniczu dyscyplin humanistycznych oraz wokół perspektyw metodologicznych, których ponowne określenie wydaje się dziś konieczne wobec różnorodnych praktyk badania archiwów sztuki nowoczesnej i współczesnej, bądź też wobec kuratorskich praktyk „rekonstrukcji” dawnych ekspozycji.

Wystawa definiowana jest współcześnie jako złożone medium, całościowe dzieło (Gesamtkunstwerk) komponowane z wielu innych dzieł, krytyczna forma czerpiąca z doświadczeń architektury w kształtowaniu przestrzeni czy też posługująca się modelami narracji filmowej. Jako wydarzenie społeczne i polityczne wywodzące się z tradycji dawnych Salonów wystawa sprawia, że dzieła sztuki stają się widzialne w sferze publicznej i poddawane są osądom w ramach krytyki artystycznej.

Historie wystaw to widoczne co najmniej od kilku dekad pole badań akademickich usytuowane między historią sztuki (w tym historią krytyki artystycznej) a muzeologią czy studiami nad nowoczesną i współczesną kulturą wizualną. W praktykach instytucji sztuki dokumentujących swoją działalność punktem wyjścia pozostaje kalendarium wystaw. Z jednej strony chronologia jest przydatna w porządkowaniu zjawisk, z drugiej zaś prowokuje pytania o jej zbieżność i rozbieżność z periodyzacjami ugruntowanymi w historii sztuki i architektury czy z „momentami zwrotnymi” — jak np. rok 1956, 1968 czy 1989 — w globalnej i regionalnej historii politycznej.

Nowe perspektywy to zawarty w tytule sympozjum postulat aktualizacji już istniejących definicji i kontekstów interpretacyjnych, takich jak związki historii wystaw z historią sztuki i architektury, historią recepcji czy historią kuratorstwa. Wobec wielości mediów i praktyk składających się na konstelacje ekspozycji ponownego przemyślenia wymaga nie tylko status materialny i przestrzenny wystaw, ich czasowe umiejscowienie czy geograficzne przemieszczenia, lecz także społeczny zasięg ich recepcji oraz współdziałanie przy jej powstawaniu kuratorów, artystów, projektantów i innych instytucjonalnych lub politycznych decydentów.

Czy historie wystaw wyczerpały już swój archiwalny i metodologiczny potencjał, czy może wciąż pozostają obszarem zaniedbanym w ramach nowoczesnej i współczesnej historii sztuki, historii architektury, studiów nad kulturą wizualną? Czy jako historie wizualnych form wymiany kulturalnej w świecie zmieniających się granic i politycznych wpływów dokonały znaczących przewartościowań geografii sztuki? Czy jako studia wydarzeń społecznych zależnych od sieci instytucjonalnych powiązań, czy też bezpośrednich artystycznych kontaktów przyczyniły się do zakwestionowania „kanonów” wykrystalizowanych już w historii sztuki i architektury, na przykład wartościowania ekspozycji według kryterium „awangardowości” lub „nowoczesności”?

Pełen program (EN) (pdf)

Prelegenci:

 • Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz (Centrala, Warszawa)
 • Elitza Dulguerova (INHA/Université de Paris I)
 • Klara Kemp-Welch (Courtauld Institute of Art, Londyn)
 • Ljiljana Kolešnik (University of Zagreb)
 • Wiktor Komorowski (Courtauld Institute of Art, Londyn)
 • Filip Lipiński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)
 • Katarina Lopatkina (Helsinki)
 • Pavlína Morganová (Academy of Fine Arts, Praga)
 • David Morris (Afterall, University of the Arts, Londyn)
 • Mária Orišková (Trnava University)
 • Eeva-Liisa Pelkonen (Yale University, New Haven)
 • Petra Skarupsky (Uniwersytet Warszawski)
 • Gabriela Świtek (Uniwersytet Warszawski)
 • Nayia Yiakoumaki (Whitechapel Gallery, Londyn)
 • Tanja Zimmermann (University of Leipzig)

organizator: Gabriela Świtek
współpraca ze strony Zachęty: Zofia Koźniewska, Marta Miś
patronat: Sekcja Polska Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA
partnerzy: British Council, Instytut Francuski, Instytut Słowacki, Czeskie Centrum, Kancelaria GESSEL


Zobacz wystawy opracowane w ramach projektu badawczego Historia wystaw w Zachęcie – Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w latach 1949–1970


Organizatorzy:
ZachętaISH

Patronat:
aica polska

Partnerzy:
British Councilinstytut francuskiInstytut SłowackiCzeskie Centrumgessel

Formularz zgłoszeniowy


Dziękujemy. Formularz został wysłany.
Nadchodzące wydarzenia
wszystkie
 • Grafika wydarzenia: Zuza Golińska / Magdalena Łazarczyk
  14.11 (CZW) 13:00
  Zuza Golińska / Magdalena Łazarczyk
  Sticky Grass, Itchy Rocks, Swollen Tongue
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Yasmeen Godder Company
  14.11 (CZW) 19:00
  Yasmeen Godder Company
  Ćwiczenia z empatii #1
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Patrzeć/zobaczyć
  15.11 (PT) 12:15
  Patrzeć/zobaczyć
  Sztuka współczesna i seniorzy na wystawie „Zmiana ustawienia” | część 1
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzenie tematyczne
  15.11 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzenie tematyczne
  Scenografia społeczna
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Gry planszowe
  16.11 (SOB) 12:30
  Gry planszowe
  Warsztaty rodzinne z Magdaleną Bielesz
  Miejsce Projektów ZachętyMPZ
 • Grafika wydarzenia: Zuza Golińska / Magdalena Łazarczyk
  16.11 (SOB) 13:00
  Zuza Golińska / Magdalena Łazarczyk
  Sticky Grass, Itchy Rocks, Swollen Tongue
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Saturday ArtWalk
  16.11 (SOB) 17:00
  Saturday ArtWalk
  Oprowadzanie w języku angielskim
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Scenografia i cienie
  17.11 (ND) 12:30
  Scenografia i cienie
  Warsztaty rodzinne towarzyszące wystawie „Zmiana ustawienia”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Finisażowe oprowadzanie kuratorskie Stanisława Welbela po wystawie „Strajk”
  17.11 (ND) 17:00
  Finisażowe oprowadzanie kuratorskie Stanisława Welbela po wystawie „Strajk”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: USER X Report. Weronika Wysocka
  18.11 (PN) 18:00
  USER X Report. Weronika Wysocka
  Działania w przestrzeni wirtualnej
  Instagram Zachęty | @galeria_zachetaInstagram Zachęty
 • Grafika wydarzenia: Jesienna kolekcja Zachęty
  19.11 (WT) 18:00
  Jesienna kolekcja Zachęty
  Spotkanie z Mayą Gordon
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Sztuka dostępna
  20.11 (ŚR) 17:00
  Sztuka dostępna
  Spotkanie dla osób niewidomych na wystawie „Zmiana ustawienia”
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta