1. Marek Holzman, fotografia nieopublikowana, In Praise of Warsaw Women, „Poland” (Zachód) 1959, nr 6, odbitka żelatynowo-srebrowa