About us

±∞Zachęta Scholarship Programme

Recipient of our grant
Krzysztof Kościuczuk
Zofia Czartoryska
Tomasz Szczepanek
Anna Wandzel
Alicja Nawracaj
Weronika Kobylińska-Bunsch
Inez Szwedowska
Maria Roszyk
About GESSEL Foundation for Zachęta — National Gallery of Art

Contact

Partner of the scholarship programme ±∞Zachęta
gessel

Media patronage