E-bookshop

Zachęta's publications
Money to burn (only in Polish)
50,00 zł
80 zł

editors: Magdalena Komornicka i Katarzyna Kołodziej
graphic design: Poważne Studio
publisher: Zachęta – National Gallery of Art
ISBN:978-83-64714-38-2