E-bookshop

Zachęta's publications
Grafika polska w CBWA 1956–1971 (Archiwum Zachęty)
65,00 zł

Author: Małgorzata Bogdańska-Krzyżanek, Joanna Egit-Pużyńska, Maria Świerżewska
Academic editor: dr hab. Gabriela Świtek
Publisher: Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Kultura Miejsca
Published: 2021
ISBN: 978-83-64714-95-5, 978-83-64986-06-2
Cover: paperback
Pages: 280
Language: PL

Szósty tom  zainicjowanej przez Gabrielę Świtek w 2012 roku serii Archiwum Zachęty, w której publikujemy opracowania archiwaliów poświęcone historii i działalności wystawienniczej Galerii.

 

„Grafika to najobszerniejsza, a jednocześnie najmniej znana publiczności część kolekcji Zachęty. Zbiór liczący 2147 prac, bardzo zróżnicowanych pod względem stylistycznym, jakościowym i formalnym, pochodzi z różnych etapów działalności instytucji. […]

Książka jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywała grafika w działalności wystawienniczej i oświatowej CBWA w latach 60. i w jakim stopniu wystawy grafiki wpłynęły na kształt kolekcji Zachęty”.

(ze wstępu „Bardzo różnie i bardzo dobrze”)