Related media
  • Grafika obiektu:
    mediateka / folders / Texts
  • Grafika obiektu:
    mediateka / books

Information


09.12.1953 – 01.01.1954

Zachęta Central Bureau of Art Exhibitions (CBWA)
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warsaw
See on the map