1. Janusz Przybylski, Błędne koło 15 - List do Goyi, 1978, photo Skanery Niewiarygodne