strona główna
  English

Anna Jermolaewa
Dobre czasy, złe czasy

„Dobre czasy, złe czasy” to tytuł pierwszej w Polsce indywidualnej wystawy artystki. Anna Jermolaewa jest uważana za jedną z najwybitniejszych współczesnych artystek austriackich. Posługuje się głównie takimi mediami jak fotografia, wideo i instalacja. Interesuje ją przede wszystkim analiza struktur, w których funkcjonuje społeczeństwo, jak również stosunki społeczne i sfera życia codziennego. W swoich pracach koncentruje się na ukazywaniu warunków i ograniczeń ludzkiego istnienia.

28.02 - 10.05

Przemysław Matecki. Szorstko

Na wystawie widz może zapoznać się z niewielkim wycinkiem malarskiej twórczości Przemysława Mateckiego. Równocześnie prace na papierze oraz sama struktura wystawy przybliżają nie tylko jego instrumentarium, ale i intensywność oraz bezkompromisowość twórczości.

Matecki, rozpoczynając pracę nad wystawą, określał siebie jako „malarza sztalugowego”. Staroświecko brzmiącą definicją wskazał ważny punkt odniesienia, jakim jest tradycyjnie rozumiana praca artysty. Na wystawie znajdą się obrazy powstałe głównie w ostatnich miesiącach oraz rysunki tworzone od kilku lat, impulsywnie, w krótkich okresach czasu.

10.02 - 29.03

Czekając na lepsze czasy

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3

To wystawa zbiorowa prezentująca fotografie, wideo, performance, rysunki i obiekty średniej i młodej generacji artystów mołdawskich i dwa projekty polskich twórców powstałe w Mołdawii. Wybrane prace w różny sposób odzwierciedlają sytuację w tym kraju – o złożonej tożsamości, w trakcie przemian, podlegającego wpływom ze wschodu i zachodu Europy, rozpiętego między postsowieckimi sentymentami a aspiracjami do społecznego i ekonomicznego rozwoju.  Ukazują miejskie i wiejskie pejzaże, portretują ludzi i warunki ich życia, wyrażają ich nadzieje i frustracje. Często odnoszą się do kulturalnych (także ludowych) tradycji, problemów społecznych lub w metaforyczny sposób przedstawiają współczesne problemy polityczne kraju.

14.02 - 12.04

komunikat

Zimą zapraszamy do galerii wejściem południowym.

oprowadzanie

1 marca 2015 (niedziela), godz. 12.15

Oprowadzanie z udziałem kuratorki Christiane Erharter i artystki Anny Jermolaewej towarzyszące wystawie „Anna Jermolaewa. Dobre czasy, złe czasy”

Oprowadzanie w języku angielskim.
Zapewniamy symultaniczne tłumaczenie na język polski.

zbiórka w holu głównym
w cenie biletu

01.03 12:15

wyniki pierwszej edycji programu stypendialnego ±∞Zachęta

Laureatem konkursu na najlepszą pracę doktorancką został Krzysztof Kościuczuk, który otrzymuje stypendium na dokończenie rozprawy pt. Wybrane zagadnienia dotyczące wystaw sztuki w latach 60. i 70. w Polsce.