strona główna
  English

Zaraz po wojnie

Czy kluczowy dla najnowszej historii Polski okres 1944–1948 jest równie ważny w obszarze sztuki? Jak w pierwszych latach nowej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-politycznej i atmosferze, z jednej strony, „euforii odbudowy” i nadziei, z drugiej „wielkiej trwogi” odnajdywali się artyści? Wystawa jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób złożoność nastrojów społecznych i napięcia polityczne w powojennej Polsce znalazły swoje odzwierciedlenie w sztukach plastycznych, fotografii, filmie, a także architekturze i wzornictwie.

03.10 - 10.01

Marek Sobczyk
„muzeum” w cudzysłowie

Zapraszamy na wernisaż wystawy w piątek, 4 grudnia o godz. 19. Otwarcie poprzedzi spotkanie prasowe na wystawie o godz. 12

„muzeum” w cudzysłowie to […] indywidulana odpowiedź na zjawisko gromadzenia kolekcji, tworzenia nowych miejsc zbiorów, muzeów, zatrudniania kuratorów, nakręcania maszynerii rynku dla potrzeb tworzących się kolekcji, jak również obszaru prezentowania kolekcji, wydawania opracowań” – pisał w 2006 roku Marek Sobczyk, przy okazji wystawy prezentowanej w Małym Salonie Zachęty.

Na wystawie artysta bada m.in. sztukę krytyczną (Kowalski, Kozyra, Żmijewski), twórczość Uklańskiego, ale też Polkego, Richtera i Duchampa. Poprzez wzięcie tych (i innych) nazwisk w cudzysłów publiczność otrzymuje nie tyle ich sztukę, co jej obraz, analizę stylu artystów autorstwa Marka Sobczyka. W tej odsłonie „muzeum” w cudzysłowie instalacjom, rzeźbom i obiektom według idei Sobczyka towarzyszą obrazy Marka Sobczyka – będącego jednym z najciekawszych współczesnych malarzy, którego miejsce w kanonie sztuki polskiej wydaje się być niezachwiane.

05.12 - 31.01

wykład w ramach cyklu
Świat od nowa

2 grudnia 2015 (środa), godz. 17
Wykład towarzyszący wystawie „Zaraz po wojnie” w ramach cyklu Świat od nowa. Sztuka w Polsce lat 40. i jej konteksty

Nieludowa ludowość. Jak wzornictwo miało połączyć wieś z miastem – dr Piotr Korduba

sala multimedialna
wejście od ul. Burschego
wstęp wolny

02.12 17:00

Ieva Epnere
Piramida i inne historie

Miejsce Projektów Zachęty
ul. Gałczyńskiego 3

Widz przychodzący na wystawę Ievy Epnere „Piramida i inne historie” ma szansę skonfrontować najnowszy projekt artystki z wyborem jej wcześniejszych prac. Punktem wspólnym wszystkich wydaje się być próba uwidocznienia przez Epnere duchowego wymiaru sztuki.

21.11 - 17.01

wynik konkursu Karnawał Biennale w Wenecji w 2016 roku

Obrady konkursu na autorski projekt warsztatów podczas 7. Międzynarodowego Karnawału Dzieci w Wenecji w 2016 roku zakończyły się wyłonieniem zwycięskiego projektu pt. „Ściana” autorstwa Roberta Jarosza, wspieranego przez zespół równie doświadczonych artystów w składzie: Justyna Czarnota-Misztal, Adam Świtała, Monika Dąbrowska-Jarosz, Weronika Pelczyńska, Michał Korchowiec.

Pomysł zakłada stworzenie interaktywnego spektaklu i instalacji (tytułowej ściany), które oddziałując muzyką, ruchem i humorem,  a także bodźcami graficznymi i akustycznymi mają zachęcić uczestników do podjęcia gry, zabawy oraz współdziałania twórczego. Wszystkie elementy są rodzajem performance’u, a ich forma zakłada połączenie doświadczenia artystycznego z edukacyjnym – warsztatowym.