1. Irena Snarska, O poezji Cz. Miłosza IV, 1981, photo Skanery Niewiarygodne