1. Zbysław Maciejewski, Total threat, 1976, photo Marek Krzyżanek