Zofia Albana Puget-Puszet

Artists
474/693

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Peasant Woman
    Peasant WomanZofia Albana Puget-Puszet