Zbigniew Maciej Dowgiałło

Artists
114/696

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Crush in Megapolis
    Crush in MegapolisZbigniew Maciej Dowgiałło2000
  • Zdjęcie pracy Allegory of Lost Virginity
    Allegory of Lost VirginityZbigniew Maciej Dowgiałło1987