Stanisław Łazorek

Artists
311/689

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Tram
    TramStanisław Łazorek1969