Stanisław Łazorek

Artists
303/674

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Tram
    TramStanisław Łazorek1969