Stanisław Łazorek

Artists
316/696

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Tram
    TramStanisław Łazorek1969