Maria Pokorska

Artists
455/689

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Krzesła
    KrzesłaMaria Pokorska1961
  • Zdjęcie pracy Krzesła
    KrzesłaMaria Pokorska1961