Maria Łoś

Artists
319/695

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Dalekomorskie połowy
    Dalekomorskie połowyMaria Łoś