Jerzy Jarnuszkiewicz

Artists
202/675

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Objects
    ObjectsJerzy Jarnuszkiewicz1972
  • Zdjęcie pracy Untitled
    UntitledJerzy Jarnuszkiewicz1971