Janina Wizgird

Artists
648/694

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983
  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983