Janina Wizgird

Artists
648/695

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983
  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983