Janina Wizgird

Artists
646/693

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983
  • Zdjęcie pracy Microcosm
    MicrocosmJanina Wizgird1983