Jacek Krzysztof Zieliński

Artists
673/689

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Patrimony
    PatrimonyJacek Krzysztof Zieliński1977
  • Zdjęcie pracy Unity
    UnityJacek Krzysztof Zieliński1977