Halina Pawlikowska

Artists
433/693

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Pamięci Blandyny Br. Land z Malczewskich
    Pamięci Blandyny Br. Land z MalczewskichHalina Pawlikowska1978
  • Zdjęcie pracy Klewań
    KlewańHalina Pawlikowska1978