Bronisław Tomecki

Artists
605/697

Artist's works in the Zachęta collection

  • Zdjęcie pracy Warsaw Jezuicka Street
    Warsaw Jezuicka StreetBronisław Tomecki1963
  • Zdjęcie pracy Warsaw Lenin Museum
    Warsaw Lenin MuseumBronisław Tomecki1963