Plac Małachowskiego 3

18.06 – 30.09.2018 Plac Małachowskiego 3

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki

kuratorka: Magdalena Komornicka
współpraca: Michał Kubiak, Jenka Minh
identyfikacja wizualna: Jakub de Barbaro
artyści: Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście, Cezary Bodzianowski, Bogna Burska, Centrum w Ruchu (Iza Chlewińska, Karolina Kraczkowska, Agnieszka Kryst, Ramona Nagabczyńska, Weronika Pelczyńska, Renata Piotrowska-Auffret, Magdalena Ptasznik, Iza Szostak, Karol Tymiński), Zuza Golińska, Maria Hassabi, Anna Karasińska, Katarzyna Krakowiak, Katarzyna Przezwańska, Paweł Sakowicz, Iza Tarasewicz, Gosia Wdowik

Jak działa budynek? Co budynek mówi? Jakie pierwsze wrażenie wywiera? Co widzimy w miarę kolejnych wizyt? Jaki jest wpływ architektury na zachowanie publiczności, na zachowanie pracowników? Jak ludzie działają na budynek i na ile ich zachowania, osobiste historie lub decyzje wpływają na jego losy? Z lektury ksiąg skarg i wniosków Zachęty wynika, że publiczność ma bardzo emocjonalny stosunek do galerii, czuje się tu dobrze, „udomawia” to miejsce, doradza, jak budynek ulepszyć czy usprawnić. Co by było, gdybyśmy spełnili postulaty publiczności? Jak wyglądałby budynek? Jak działałaby Zachęta? Co byłoby na placu przed galerią?

Punktem wyjścia dla wystawy jest historia miejsca, specyfika gmachu Zachęty, skomplikowana tożsamość instytucji, prywatne opowieści pracowników galerii, odczucia i emocje publiczności i rodzące się w związku z tym pytania czy fenomeny. 

Na Plac Małachowskiego 3 składają się performanse, spektakle teatralne i taneczne oraz instalacje i działania odbywające się przez cztery letnie miesiące. Przestrzenią wystawy jest plac Małachowskiego — z tej okazji zamknięty dla samochodów, udostępniony artystom i publiczności — oraz sam budynek galerii, a zwłaszcza jego części na co dzień niesłużące prezentacji dzieł sztuki. Do udziału w wystawie zostali zaproszeni artyści, którzy już w przeszłości mierzyli się z architekturą i historią Zachęty oraz ci, którzy zmierzą się z nią po raz pierwszy. W ich działania został włączony plac z budynkiem, instytucja, jej pracownicy i publiczność.

Program:

 • 18.06 (poniedziałek), godz. 19 Inauguracja projektu: Bogna Burska, inscenizacja fragmentu sztuki Gniazdo; Zuza Golińska Lewo, prawo, środek, instalacja (do 30.09)
 • 28.06 (czwartek), godz. 12–20  Katarzyna Krakowiak, działanie
   
 • 3–8.07 (wtorek–niedziela) Centrum w ruchu, działania
 • 12.07 (czwartek), godz. 19 Katarzyna Przezwańska, instalacja (do 30.09)
 • 13–30.07 (codziennie), godz. 12–20 Plener rzeźbiarski. Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście
 • 19.07 (czwartek), godz. 18 Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
 • 28.07 (sobota), godz. 12 Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
   
 • 16.08 (czwartek), godz. 19 Paweł Sakowicz, Jumpcore
 • 23.08 (czwartek), godz. 18 Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
 • 30.08 (czwartek), godz. 19 Antonijevic/Gruca/Prowaliński/Wdowik/Ziółek, Nazwij to przyjemnie
 • 31.08 (piątek), godz. 19 Antonijevic/Gruca/Prowaliński/Wdowik/Ziółek, Nazwij to przyjemnie
   
 • 1.09 (sobota), godz. 12 Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
 • 1.09 (sobota), godz. 19 Antonijevic/Gruca/Prowaliński/Wdowik/Ziółek, Nazwij to przyjemnie
 • 2.09 (niedziela), godz. 12.15godz. 18 Anna Karasińska, oprowadzanie performatywne
 • 6.09 (czwartek), godz. 19 Iza Tarasewicz, Arena III, instalacja (do 30.09)
 • 13.09 (czwartek), godz.18 Maria Hassabi, żywa instalacja
 • 15.09 (sobota), godz.12–20 Maria Hassabi, żywa instalacja
 • 22.09 (sobota), godz. 12 Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
 • 28.09 (piątek), godz. 19 Ramona de Barbaro we współpracy z Aleksandrą Borys, Networking, instalacja choreograficzna
 • 29.09 (sobota), godz. 12  Cezary Bodzianowski, oprowadzanie
 • 29.09 (sobota), godz. 16 Ramona de Barbaro we współpracy z Aleksandrą Borys, Networking, instalacja choreograficzna
 • 30.09 (niedziela), godz. 20 Bogna Burska, czytanie performatywne — finisaż wystawy

Prace artystów w kolekcji Zachęty

 • Zdjęcie pracy Film
  FilmPaweł Althamer2005
 • Zdjęcie pracy Pelago i Luka
  Pelago i LukaPaweł Althamer2003
 • Zdjęcie pracy Łódź i skafander
  Łódź i skafanderPaweł Althamer1991
 • Zdjęcie pracy Instrukcja obsługi
  Instrukcja obsługiPaweł Althamer1991
 • Zdjęcie pracy Chór w moskiewskim metrze
  Chór w moskiewskim metrzePaweł Althamer2004
 • Zdjęcie pracy Droga
  DrogaBogna Burska2003
 • Zdjęcie pracy Atrament sympatyczny
  Atrament sympatycznyCezary Bodzianowski2003
 • Zdjęcie pracy Giro d'Italia
  Giro d'ItaliaCezary Bodzianowski2007
 • Zdjęcie pracy Płynąc z falami w kierunku równowagi
  Płynąc z falami w kierunku równowagi Iza Tarasewicz2011
 • Zdjęcie pracy Warkocz
  WarkoczIza Tarasewicz2010
 • Zdjęcie pracy Jumpcore
  JumpcorePaweł Sakowicz2017

Archiwalne działania

Wernisaż wystawy „Plac Małachowskiego 3”
Inauguracja instalacji Zuzy Golińskiej oraz fragment spektaklu „Gniazdo”

Gniazdo. O tym, jak użyć rzeczy w sposób nieodpowiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować

fragment: scena wernisażu
tekst i reżyseria: Bogna Burska
aktorki i aktorzy: Klara Bielawka, Arkadiusz Brykalski, Marcin Czarnik, Joanna Drozda, Rafał Fudalej, Magdalena Kuta, Lech Łotocki, Maciej Pesta

Gniazdo Bogny Burskiej jest pierwszym od wielu lat tekstem dramatycznym uznanej artystki w polu sztuk wizualnych. Przewrotny tekst, w konwencji tragikomedii, świadomie używający anachronicznej formy rymowanej dowodzi słuchu środowiskowego. W jednym z możliwych odczytań jest karykaturalną grą wokół wizerunków aktorów pola sztuki współczesnej i ich strategii, który reprodukują już z góry ustalone role i pozycje w systemie świata sztuki, pieczołowicie je pielęgnując. Tekst Bogny Burskiej jest interesujący również ze względu na pozycję, z jakiej był pisany. W przeciwieństwie do wielu konserwatywnych krytyk artworldu, pisanych raczej z uprzedzeń, ta, tworzona była od wewnątrz, z „gniazda”, de facto z miłości do sztuki i dużym poczuciem humoru na własny temat.

Stanisław Ruksza, Gniazdo. O tym, jak użyć rzeczy w sposób nieodpowiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować, Bytom 2013, fragment


Zuza Golińska. Left, Right, Center

Instalacja przestrzenna Zuzy Golińskiej stanowi trzymiesięczną interwencję w przestrzeń placu Małachowskiego i budynku Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki. Trzy platformy, wynikające z architektonicznego podziału fasady, łączą przestrzeń instytucji z pasem zieleni dotychczas niedostępnym dla odwiedzających. Instalacja zmienia dynamikę wchodzenia do / wychodzenia z budynku oraz sposób poruszania się po placu. Left, Right, Center jest określeniem położenia każdej z platform i daje możliwość wyboru. Jednak wszystkie trzy platformy prowadzą w to samo miejsce.

Zuza Golińska – autorka rzeźb, instalacji, performansów oraz prac wideo. Interesuje ją dyscyplina społeczna, która wyraża się w relacji pomiędzy człowiekiem a architekturą. Silny wpływ na jej twórczość wywiera sposób, w jaki ludzie zachowują się w przestrzeni publicznej, oraz interakcje i dynamika, będące wynikiem tego spotkania. 

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / galeria zdjęć
  Plac Małachowskiego 3
  Zuza Golińska. Left, Right, Center

Fragment spektaklu „Gniazdo” Bogny Burskiej

00:00/00:00

Zuza Golińska
Left, Right, Center

18.06–30.09.2018

Instalacja przestrzenna Zuzy Golińskiej stanowi trzymiesięczną interwencję w przestrzeń placu Małachowskiego i budynku Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki. Trzy platformy, wynikające z architektonicznego podziału fasady, łączą przestrzeń instytucji z pasem zieleni dotychczas niedostępnym dla odwiedzających. Instalacja zmienia dynamikę wchodzenia do / wychodzenia z budynku oraz sposób poruszania się po placu. Left, Right, Center jest określeniem położenia każdej z platform i daje możliwość wyboru. Jednak wszystkie trzy platformy prowadzą w to samo miejsce.

Zuza Golińska – autorka rzeźb, instalacji, performansów oraz prac wideo. Interesuje ją dyscyplina społeczna, która wyraża się w relacji pomiędzy człowiekiem a architekturą. Silny wpływ na jej twórczość wywiera sposób, w jaki ludzie zachowują się w przestrzeni publicznej, oraz interakcje i dynamika, będące wynikiem tego spotkania. 

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / galeria zdjęć
  Plac Małachowskiego 3
  Zuza Golińska. Left, Right, Center

Katarzyna Przezwańska. Fontanna
Inauguracja 12 lipca

Katarzyna Przezwańska w swojej praktyce artystycznej często odwołuje się do natury i architektury. Łączy obie te dziedziny, starając się poprawić jakość ludzkiego życia i uczynić sztukę użyteczną. Inspiruje ją architektura wernakularna, klasyki XX-wiecznej architektury, a także zjawiska geologiczne i procesy wegetatywne. Przezwańska jest autorką interwencji architektonicznych, instalacji i obrazów, w których często wykorzystuje naturalne materiały: skały, minerały i rośliny.

Instalację zrealizowano we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. W październiku 2018, w ramach projektu Wyspa, Fontanna znajdzie się w ogrodzie na kampusie Ochota.

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Katarzyna Przezwańska. Fontanna
  mediateka / galeria zdjęć
  Katarzyna Przezwańska. Fontanna
  Dokumentacja fotograficzna

Iza Tarasewicz. Arena III
Inauguracja instalacji, 6 września, godz. 19

Tytuł pracy odnosi się do miejsc wyodrębnianych w starożytności w celu organizowania ważnych wydarzeń. Amfiteatry, stadiony i rynki stanowiły przestrzeń, w której rodziła się polityka, powstawały pierwsze przedstawienia, wypracowywano zasady publicznej debaty i komunikacji. Linia wyznacza pewne terytorium, jest więc linią graniczną, ale wyodrębnia również miejsce prezentacji; zamknięty krąg, w którym podejmowane są działania. Funkcjonuje jak rama o zmiennym kształcie, tymczasowe narzędzie inicjujące działanie systemu i budujące wzajemne relacje. Gest rysowania czyni z linii instrument ustanawiający, może ona jednocześnie łączyć i rozdzielać poszczególne elementy czy byty.

Instalacja powstała w ramach wystawy Plac Małachowskiego 3 i jest kolejną interpretacją tego tematu. Tym razem grubą linę z włókna konopnego i kauczuku tworzącą zamkniętą pętlę i prezentowaną w galeryjnych wnętrzach zastępuje lina silikonowa o długości 800 m, która oplata budynek Zachęty. Tym gestem artystka stawia pytanie o rolę instytucji kultury w dzisiejszej rzeczywistości, tworzy arenę i mówi: rozmawiajcie!

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Iza Tarasewicz. Arena III
  mediateka / galeria zdjęć
  Iza Tarasewicz. Arena III
  Dokumentacja fotograficzna

Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
28 czerwca, godz.12-20

Realizację Katarzyny Krakowiak stanowi performatywny rysunek - ośmiogodzinny zapis, powstający na elewacji budynku Zachęty. Będzie on wykonany w trakcie działania polegającego na stopniowym, metodycznym oczyszczaniu, obmywaniu murów galerii i odkrywaniu architektury. Materiałem stanie się kurz zbierający się na elewacji, a narzędziem — woda. Pozostawiony na pastwę brudnego powietrza rysunek w trakcie trwania wystawy zyska i straci kolejne warstwy nanoszone i zmywane przez czynniki atmosferyczne. W działaniu Krakowiak, dla którego inspiracją jest historia Zachęty jako instytucji kultury i przemiany architektoniczne budynku, ważne są gest, czynność i sam ruch, ale także dalsze życie rysunku. Ta poetycka realizacja to kolejna, po wystawie w Zachęcie Powstanie i upadek powietrza (2013) i wyróżnionym na 13 Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2012 roku projekcie Making the walls quake as if they were dilating with the secret knowledge of great powers, opowieść o powietrzu, ale i o powolnym procesie znikania.

Katarzyna Krakowiak — graficzka, rzeźbiarka. Zainteresowana architekturą. Dźwięki i ruch są częścią jej prac rzeźbiarskich i architektonicznych. Tworzy instalacje akustyczne i środowiska dźwiękowe. 

Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba. Dokumentacja wideo

00:00/00:00
Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  mediateka / galeria zdjęć
  Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  Dokumentacja fotograficzna

Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
23 sierpnia, godz.18

Atrament sympatyczny to cykl 15 oprawionych, niewielkich prac, w których przedmiotem nie są właściwe obrazy, ale ich pięknie wykaligrafowane opisy, np.: „Na ciemnym, prawie czarnym tle, esowatą linią pnie się ku górze giętka łodyga malwy. Drobne listki oplatają się niczym bluszcz wokół łodygi. Sam kwiat zwrócony wyraźnie w lewo równoważy całość kompozycji”. Praca ta reprezentowała działania artysty podczas wystawy pierwszej edycji konkursu Spojrzenia w 2003 roku. Atramentu sympatycznego widzowie nie mogli jednak zobaczyć, gdyż Bodzianowski umieścił go w pokojach biurowych Zachęty. Podczas wystawy Plac Małachowskiego 3 prace Bodzianowskiego zostaną udostępnione publiczności podczas kameralnych oprowadzań po biurach Zachęty.

Cezary Bodzianowski — malarz, autor niekonwencjonalnych akcji artystycznych, które pozostając zazwyczaj niezauważone, stanowią jednak zabawną ingerencję w codzienną rzeczywistość. Ponieważ artysta nie nagłaśnia medialnie swych działań, ich świadkowie i uczestnicy są często przypadkowi. Sam nazywa swoją pracę osobistym teatrem zdarzeń. Wiele z jego akcji odnosi się także do szeroko pojętej twórczości artystycznej.

oprowadzanie: Magdalena Komornicka, Michał Kubiak
zapisy na oprowadzania: przez mail: informacja@zacheta.art.pl albo telefonicznie: 22 556 96 51

Kolejne oprowadzania:

 • 1.09 (sobota), godz. 12
 • 22.09 (sobota), godz. 12
 • 29.09 (sobota), godz. 12

Centrum w Ruchu
3-8 lipca

W ramach wystawy Plac Małachowskiego 3 gościliśmy Centrum w Ruchu. Na projekt składały się performanse, warsztaty i wspólne działania:

 • Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
 • Karolina Kraczkowska. Performans
 • Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice oraz performans ŁUCZNICZKI           
 • Iza Chlewińska. Performans
 • Renata Piotrowska. Bez tytułu
 • Karol Tymiński. Rytuał # 9
 • Magdalena Ptasznik. Mikroklimaty — performans dla jednego do trzech widzów
 • Centrum w Ruchu: CELEBRACJA (działanie wspólne)
Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Centrum w Ruchu
  mediateka / galeria zdjęć
  Centrum w Ruchu
  Dokumentacja fotograficzna

Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
13–29 lipca

Paweł Althamer, Roman Stańczak oraz Adam Althamer, Kosma Althamer, Remigiusz Bąk, Andrzej Bialik, Julia Bistuła, Jaśmina Cieślik, Józef Gałązka, Waldemar Grecki, Grupa Nowolipie, Marcin Kaliński, Koji Kamoji, Magdalena Komornicka, Ita Krajewska, Natan Kryszk, Krzysztof Kurpacki, Robert Maciejuk, Jacek Markiewicz, Sophie Masłowski, Przemek Matecki, Michał Slezkin, Leon Stańczak, Jane Stoykov, Stach Szumski, Joanna Świerczyńska, Iza Tarasewicz, Mateusz Wolfram, Adrian Wyszczelski i inni

współpraca przy realizacji pleneru: Andrzej Bialik, Dariusz Żukowski

Wiatrołomy 2018  to przestrzeń stworzona przez Pawła Althamera i Romana Stańczaka na placu Małachowskiego. Wraz z zaproszonymi gośćmi zainicjowali oni kongres rzeźbiarzy — plener zachęcający, aby poprzez rzeźbę realizować pozytywne i twórcze działania w przestrzeni wspólnej i własnej. W efekcie powstało wiele dzieł indywidualnych i jedna wspólna rzeźba.

Dzięki uprzejmości miasta Zurych w przestrzeni Wiatrołomów 2018 znalazły się również struktury zaprojektowane przez Piotra Brzozę i Daniela Kissa, wchodzące w skład projektu Pawła Althamera OWOW realizowanego na placu Münsterhof w Zurychu, w ramach projektu Kunst im öffentlichen Raum.

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  mediateka / galeria zdjęć
  Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  Dokumentacja fotograficzna

Paweł Sakowicz. Jumpcore
16 sierpnia, godz.19, sala gimnastyczna XI LO im. Mikołaja Reja

Performans Jumpcore to wielogodzinna praktyka skakania, dla której inspiracją była postać amerykańskiego tancerza, aktora i choreografa Freda Herko. Praca miała swój początek w Zachęcie na wystawie „Lepsza ja”, wstępem do jej powstania były warsztaty prowadzone przez artystę z publicznością galerii oraz research na temat figury skoku w historii tańca.  Ostatecznie powstał wyjątkowo fizyczny i wyczerpujący akt, 40 minutowa intensywna transformacja skoku, który sięga raz do technik rave’owych, a kiedy indziej spektakularnych skoków baletowych. Jak określił to autor: „Skok jest traktowany jako pogański rytuał, futbolowy dribling, barokowy eksces albo symboliczne wniebowstąpienie.”

Paweł Sakowicz — choreograf i tancerz, absolwent politologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz choreografii i performansu w London Contemporary Dance School. Pracuje z choreografami i artystami wizualnymi oraz jako choreograf przy spektaklach teatralnych. Podczas wystawy Lepsza ja powstał projekt Jumpcore będący wielogodzinną praktyką skakania. Przez trzy dni sale Zachęty były miejscem tworzenia choreografii opartej na różnych skokach — od baletowych po rave’owe.

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Paweł Sakowicz. Jumpcore
  mediateka / galeria zdjęć
  Paweł Sakowicz. Jumpcore
  Dokumentacja fotograficzna

Nazwij to przyjemnie. Antonijevic / Gruca / Prowaliński / Wdowik / Ziółek
30.08-1.09, godz.19

UWAGA: Charakter wydarzenia, w tym używane do niego przedmioty oraz jego dynamiczny przebieg powoduje, że jest on przeznaczony dla widzów pełnoletnich. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i Zachęta nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą pojawić się w związku z udziałem w wydarzeniu. Przed wejściem na salę w której odbywa się wydarzenie należy zapoznać się z Regulaminem udziału w wydarzeniu.

Nazwij to przyjemnie to performans na drzewo, kilka przedmiotów i jednego tancerza — to w nich kumulują się uczucia, namiętności, smutek i wciekłość.


Porusza kwestię możliwości, oczekiwań i zahamowań związanych z wyrażaniem nieprzyjemnych bądź „negatywnych" emocji. Co i komu wolno pokazać i kto o tym decyduje? Co dzieje się z ciałem, gdy staje się ono „nosicielem” gniewu? Performans jest próbą wykazania, że „negatywne” emocje nie są czymś patologicznym, ale pożytecznym mechanizmem pozwalającym nam zrozumieć, czym jest funkcjonowanie w społeczeństwie, które usiłuje pomniejszyć, a nawet zniszczyć ich transformacyjny potencjał.

Tamara Antonijevic — tekst
Michał Gruca — kostiumy
Aleksandr Prowaliński — oprawa wizualna
Gosia Wdowik — koncept i realizacja
Marta Ziółek — wykonanie

Daty wszystkich performansów: 

 • 30.08 (czwartek), godz. 19
 • 31.08 (piątek), godz. 19
 • 1.09 (sobota), godz. 19

Anna Karasińska. Oprowadzanie performatywne
2 września, godz. 12.15 i 18

Tradycją w Zachęcie są niedzielne oprowadzania po aktualnych wystawach. Nasi przewodnicy wskazują najważniejsze wątki bieżących wystaw, zarysowują szerszy kontekst prezentowanych dzieł oraz odpowiadają na pytania publiczności. Niedzielne oprowadzanie to doskonała okazja, aby jeszcze lepiej zapoznać się z wystawami.

W niedzielę 2 września zapraszamy na oprowadzanie po wystawie Anny Karasińskiej, która powstała specjalnie z okazji tego oprowadzania.

Anna Karasińska — koncepcja, tekst, realizacja
Sara Herczyńska — oprowadzanie

Spotkanie w holu,  ze względu na specyfikę wydarzenia ilość miejsc na oprowadzanie jest ograniczona, bezpłatne wejściówki do odebrania w kasie galerii

Anna Karasińska studiowała sztuki piękne, filozofię i reżyserie. Debiutowała w 2015 roku głośnym spektaklem Ewelina płacze w TR Warszawa, następnie powstały: Drugi spektakl (Teatr Polski w Poznaniu, 2016), Fantazja (TR Warszawa, 2017), Wszystko zmyślone (Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 2017), 2118. Anna Karasińska (Nowy Teatr, Warszawa, 2018).

Określana wirusem w systemie polskiego teatru zaproponowała autorski sposób tworzenia spektakli, konsekwentnie rozwijany w kolejnych realizacjach. Cechą charakterystyczną jej prac jest radykalna prostota formalna, lekceważenie hierarchii i zaburzanie tradycyjnej sytuacji teatralnej, a także wykorzystanie absurdu i wzbudzanie silnego emocjonalnego zaangażowania. W budowanych przez siebie zdarzeniach Karasińska rzadko lub wcale nie tworzy narracji, przerzuca rolę znaczeniotwórczą na widza, badając rolę projekcji.

Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
13 września, godz.18 | 15 września, godz.12-20

wykonawcy: Mickey Mahar, Paige Martin, Oisín Monaghan, Maria Hassabi
kompozytor: Marina Rosenfeld
reżyser dźwięku: Stavros Gasparatos
kostiumy: Victoria Bartlett
współpraca: Natasha Katerinopoulos

Performanse Marii Hassabi składają się z sekwencji ascetycznych układów choreograficznych, w których spowolnione gesty wykonywane przez tancerzy przeplatają się z momentami całkowitego bezruchu. Hassabi nazywa te powstające w przestrzeniach muzealnych i wystawienniczych działania żywymi instalacjami. Za ich pomocą przekształca tradycyjny spektakl teatralny w wystawę trwającą kilka dni, tygodni lub miesięcy. Jej instalacje nieustająco oscylują między różnymi formami wypowiedzi — rzeźbą, fotografią, pętlą cyfrową — kreując obrazy pełne znaczeń i odniesień do otaczającego świata.

Prezentowane w Zachęcie działanie polega na iteracji, wielokrotnym powtarzaniu tych samych ruchów. Stanowi część większej instalacji STAGING (2017), wystawianej wcześniej m.in. w Walker Art Center w Minneapolis i na documenta 14 w Kassel. W STAGING: solo (2017) performerzy rozproszeni po całym budynku poruszają się w ustalonym tempie; przybierają rozmaite pozy, wykonując spowolnione, niekiedy ledwie dostrzegalne ruchy układające się w dwugodzinną sekwencję choreograficzną. Pojedyncze postacie wyabstrahowane z całości instalacji robią wrażenie, jakby żyły w swoim własnym, niczym niezakłóconym wymiarze, swobodnie interpretując wskazówki choreograficznego scenariusza.

Maria Hassabi - urodzona na Cyprze, mieszkająca i tworząca w Nowym Jorku artystka i choreografka, autorka performansów oraz instalacji. Jej prace prezentowane były w galeriach i muzeach na całym świecie, m.in. w nowojorskim Muzeum of Modern Art, Hammer Museum w Los Angeles, Stedelijk Museum w Amsterdamie, ArtSonje w Seulu, w paryskim Centre Pompidou czy Australian Centre for Contemporary Art w Melbourne.

dzięki uprzejmości: Aarhus 2017 — Europejska Stolica Kultury; documenta 14 w Kassel; Evergreen / Don River Valley Park w Toronto; Keir Foundation, Sydney oraz Dancehouse, Melbourne; Walker Art Center, Minneapolis; William and Nadine McGuire Commissioning Fund; Fundacji Andrew W. Mellona; National Endowment for the Arts, Baryshnikov Arts Center, New York

Dokumentacja wydarzenia
 • Grafika obiektu: Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
  mediateka / galeria zdjęć
  Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
  Dokumentacja fotograficzna
Powiązane materiały
 • Grafika obiektu: Fragment spektaklu "Gniazdo" Bogny Burskiej
  mediateka / filmy
  Fragment spektaklu "Gniazdo" Bogny Burskiej
  Inauguracja projektu „Plac Małachowskiego 3”
 • Grafika obiektu: Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  mediateka / filmy
  Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  Dokumentacja wideo
 • Grafika obiektu: Centrum w Ruchu: CELEBRACJA
  mediateka / filmy
  Centrum w Ruchu: CELEBRACJA
 • Grafika obiektu: Paweł Sakowicz. Jumpcore
  mediateka / filmy
  Paweł Sakowicz. Jumpcore
 • Grafika obiektu: Agnieszka Kryst. ŁUCZNICZKI
  mediateka / filmy
  Agnieszka Kryst. ŁUCZNICZKI
 • Grafika obiektu: Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
  mediateka / filmy
  Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
 • Grafika obiektu: Zachęta. Wrzesnień, październik, listopad, grudzień 2018.
  mediateka / foldery / teksty
  Zachęta. Wrzesnień, październik, listopad, grudzień 2018.
  Magazyn
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / foldery / teksty
  Plac Małachowskiego 3
  Magdalena Komornicka
 • zbliżenie na fasadę Zachęty – klasycyzujący budynek z 1900 roku z tympanonem i kolumnami.
  mediateka / foldery / teksty
  Plac Małachowskiego 3
  Rozmowy
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / galeria zdjęć
  Plac Małachowskiego 3
  Zuza Golińska. Left, Right, Center
 • Grafika obiektu: Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  mediateka / galeria zdjęć
  Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Centrum w Ruchu
  mediateka / galeria zdjęć
  Centrum w Ruchu
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Katarzyna Przezwańska. Fontanna
  mediateka / galeria zdjęć
  Katarzyna Przezwańska. Fontanna
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  mediateka / galeria zdjęć
  Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Paweł Sakowicz. Jumpcore
  mediateka / galeria zdjęć
  Paweł Sakowicz. Jumpcore
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
  mediateka / galeria zdjęć
  Maria Hassabi. STAGING: solo (2017), performans
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Iza Tarasewicz. Arena III
  mediateka / galeria zdjęć
  Iza Tarasewicz. Arena III
  Dokumentacja fotograficzna
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / plakaty
  Plac Małachowskiego 3
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / plakaty
  Plac Małachowskiego 3
 • Grafika obiektu: Plac Małachowskiego 3
  mediateka / wideo dokumentacja
  Plac Małachowskiego 3
  Wideo-dokumentacja
Powiązane wydarzenia
 • Grafika wydarzenia: Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  28.06.2018 (CZW) 12:00
  Katarzyna Krakowiak. Rozcięty na wysokość nieba
  Zachęta / przed wejściem głównymZachęta - wejście
 • Grafika wydarzenia: Izabela Chlewińska. Performans
  03.07.2018 (WT) 12:00
  Izabela Chlewińska. Performans
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  03.07.2018 (WT) 17:00
  Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  03.07.2018 (WT) 18:00
  Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  04.07.2018 (ŚR) 10:00
  Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Izabela Chlewińska. Performans.
  04.07.2018 (ŚR) 12:00
  Izabela Chlewińska. Performans.
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  04.07.2018 (ŚR) 18:00
  Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Karol Tymiński. Rytuał # 9
  04.07.2018 (ŚR) 18:00
  Karol Tymiński. Rytuał # 9
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Magdalena Ptasznik. Mikroklimaty — performans dla jednego do trzech widzów
  05.07.2018 (CZW) 14:00
  Magdalena Ptasznik. Mikroklimaty — performans dla jednego do trzech widzów
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Karolina Kraczkowska. Otwarte próby.
  05.07.2018 (CZW) 14:00
  Karolina Kraczkowska. Otwarte próby.
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  05.07.2018 (CZW) 17:00
  Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Agnieszka Kryst. ŁUCZNICZKI.
  05.07.2018 (CZW) 19:00
  Agnieszka Kryst. ŁUCZNICZKI.
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  06.07.2018 (PT) 10:00
  Weronika Pelczyńska. Bystander — ćwiczenia z (nie)uczestnictwa
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Centrum w Ruchu: CELEBRACJA
  06.07.2018 (PT) 18:00
  Centrum w Ruchu: CELEBRACJA
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: OPEN CALL | ODWOŁANY
  07.07 – 16.08.2018
  OPEN CALL | ODWOŁANY
  Zorka Wollny i Anna Szwajgier szukają wykonawców Ballady na gmach Zachęty
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Magdalena Ptasznik. Mikroklimaty — performans dla jednego do trzech widzów
  07.07.2018 (SOB) 14:00
  Magdalena Ptasznik. Mikroklimaty — performans dla jednego do trzech widzów
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  07.07.2018 (SOB) 16:00
  Agnieszka Kryst. Warsztaty dla kobiet: Ecstatic Body Practice
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Izabela Chlewińska. Performans.
  07.07.2018 (SOB) 16:00
  Izabela Chlewińska. Performans.
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Karolina Kraczkowska. Otwarte próby
  07.07.2018 (SOB) 16:00
  Karolina Kraczkowska. Otwarte próby
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Izabela Chlewińska. Performans.
  08.07.2018 (ND) 16:00
  Izabela Chlewińska. Performans.
  Centrum w ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Renata Piotrowska. Bez tytułu.
  08.07.2018 (ND) 20:00
  Renata Piotrowska. Bez tytułu.
  Centrum w Ruchu
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Katarzyna Przezwańska. Fontanna.
  12.07.2018 (CZW) 19:00
  Katarzyna Przezwańska. Fontanna.
  Inauguracja
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  13.07 – 29.07.2018
  Paweł Althamer, Roman Stańczak i goście. Wiatrołomy 2018
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  19.07.2018 (CZW) 18:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  28.07.2018 (SOB) 12:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Paweł Sakowicz. Jumpcore
  16.08.2018 (CZW) 19:00
  Paweł Sakowicz. Jumpcore
  XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja RejaXI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
 • Grafika wydarzenia: Wiatrołomy 2018. Otwarte warsztaty dla dorosłych
  23.08.2018 (CZW) 17:00
  Wiatrołomy 2018. Otwarte warsztaty dla dorosłych
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  23.08.2018 (CZW) 18:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Nazwij to przyjemnie
  30.08 – 01.09.2018
  Nazwij to przyjemnie
  Antonijevic / Gruca / Prowaliński / Wdowik / Ziółek
  Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątek. Oprowadzanie tematyczne. Zachęta - Świątynia, Galeria-Muzeum i Maszyna dla Sztuki
  31.08.2018 (PT) 17:00
  W piątek o piątek. Oprowadzanie tematyczne. Zachęta - Świątynia, Galeria-Muzeum i Maszyna dla Sztuki
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  01.09.2018 (SOB) 12:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Anna Karasińska. Oprowadzanie performatywne
  02.09.2018 (ND) 12:15
  Anna Karasińska. Oprowadzanie performatywne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Anna Karasińska. Oprowadzanie performatywne
  02.09.2018 (ND) 18:00
  Anna Karasińska. Oprowadzanie performatywne
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Iza Tarasewicz. Arena III
  06.09.2018 (CZW) 19:00
  Iza Tarasewicz. Arena III
  Inauguracja instalacji
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Maria Hassabi
  13.09.2018 (CZW) 18:00
  Maria Hassabi
  STAGING: solo (2017), performans
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Maria Hassabi
  15.09.2018 (SOB) 12:00
  Maria Hassabi
  STAGING: solo (2017), performans
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  22.09.2018 (SOB) 12:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne. Zachęta — ponad sto lat opowieści
  28.09.2018 (PT) 17:00
  W piątek o piątej. Oprowadzanie tematyczne. Zachęta — ponad sto lat opowieści
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Ramona de Barbaro, we współpracy z Aleksandrą Borys.
  28.09.2018 (PT) 19:00
  Ramona de Barbaro, we współpracy z Aleksandrą Borys.
  „Networking”, instalacja choreograficzna
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  29.09.2018 (SOB) 12:00
  Cezary Bodzianowski. Atrament sympatyczny — zwiedzanie biur
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Ramona de Barbaro, we współpracy z Aleksandrą Borys.
  29.09.2018 (SOB) 16:00
  Ramona de Barbaro, we współpracy z Aleksandrą Borys.
  „Networking”, instalacja choreograficzna
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Wiatrołomy 2018
  29.09.2018 (SOB) 17:00
  Wiatrołomy 2018
  Spotkanie z Grupą Nowolipie i otwarte warsztaty
  Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta
 • Grafika wydarzenia: Gniazdo. O tym, jak użyć rzeczy w sposób nieodpowiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować
  30.09.2018 (ND) 20:00
  Gniazdo. O tym, jak użyć rzeczy w sposób nieodpowiedni i potem ich jeszcze nie zmarnować
  Czytanie performatywne
  Zachęta | wejście od ul. Burschego (schodami w dół)Zachęta | wejście od ul. Burschego (schodami w dół)

Informacje

Plac Małachowskiego 3
18.06 – 30.09.2018

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa
Zobacz na mapie

Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela godz. 12–20
czwartek – wstęp wolny    
kasa biletowa czynna do godziny 19.30   

Program „Zachęta na lato / Plac Małachowskiego 3” został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu miasta stołecznego Warszawy:
warszawa

Partnerzy wystawy:
perimpwik wodociągikranówkaklgates

Sponsor wernisażu:
freixenet

Patron medialny:
Stolica