Grafika obiektu: O kolorach ciał niebieskich
00:00/00:00
O kolorach ciał niebieskich
Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem
filmy

Data powstania: 03.02.2022

Rozmowa Marty Krześlak z Maciejem Ślotem o zjawiskach fizycznych, które wpływają na naszą percepcję rzeczywistości, o kolorach w różnych skalach: od nano- (na przykładzie skrzydeł motyla), aż po zorzę polarną, mgławice czy wirujące galaktyki. Rozmówcy opowiedzą o abstrakcyjności subiektywnego widzenia i o tym, że każdy z nas inaczej widzi głębię oceanu. Wyjaśnią, dlaczego wschodzące słońce ma inną barwę, niż to będące w zenicie. Tytuł spotkania nawiązuje do dzieła Kopernika O obrotach ciał niebieskich, dlatego podjęta zostanie również próba wskazania konsekwencji wszechobecnego ruchu obiektów na nasze postrzeganie świata.

Maciej Ślot – absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w katedrze Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ. Od 2021 roku kieruje grantem „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego” realizowanym wspólnie z przedstawicielami Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Laureat licznych stypendiów m.in.: stypendium badawczego Instytutu Chemii Fizycznej PAN, „100 na 100” czy Santander Universidades. Poza działalnością badawczą aktywnie angażuje się w popularyzację fizyki oraz różne projekty wiążące się z elektroniką i robotyką.

Powiązana wystawa

 • 10.12.2021 – 20.02.2022
  Marta Krześlak
  Moving things

  W swoim projekcie Marta Krześlak pochyla się nad uniwersalnością znaczeń, snując rozważania na temat czasu i przestrzeni. Tworzy laboratorium ruchomych przedmiotów, w którym obserwuje, jak oddziałują na siebie nawzajem i na otoczenie, w jaki sposób nawiązują do znanych zjawisk, jednocześnie pozostając abstrakcyjnymi obiektami.

  Miejsce Projektów ZachętyMPZ

Powiązane wydarzenie

 • 03.02.2022 (CZW) 18:00
  O kolorach ciał niebieskich
  Facebook Miejsca Projektów ZachętyFacebook Miejsca Projektów Zachęty
Zobacz także
 • Grafika obiektu: Oprowadzanie autorskie z Martą Krześlakfilmy
  Oprowadzanie autorskie z Martą Krześlak
  po wystawie „Moving Things”