Abraham Ostrzega
Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Problemy w konserwacji rzeźby nagrobnej Abrahama Ostrzegi, wykład Magdaleny Olszowskiej
audio

Data powstania: 02.03.2017

Kim był Abraham Ostrzega? Co po sobie pozostawił? Jaki miał wpływ na swoje środowisko? Te i inne tematy zostały poruszone podczas trzech paneli: Wokół cmentarzaWokół pomnika i Wokół obrazowania. Jednodniowa konferencja na zakończenie wystawy w Zachęcie została zorganizowana we współpracy z Polskim Instytutem Studiów nad Sztuką Świata, według koncepcji profesora Jerzego Malinowskiego.

Magdalena Maria Olszowska, konserwatorka rzeźby kamiennej i elementów architektury. Ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2005). Studiowała konserwację w Akademii Sztuk Pięknych i Wzornictwa w Bratysławie. Ukończyła konserwację rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2009). W ostatnich latach realizowała prace przy obiektach zabytkowych (m.in. konserwacja i restauracja zabytków stanowiących wyposażenie ruchome archikatedry pw. Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, kamiennych elementów architektonicznych i rzeźbiarskich oraz rzeźb z tarasu północnego w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, konserwacja i restauracja nagrobków Abrahama Ostrzegi na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej w Warszawie).

Powiązana wystawa

  • Grafika do wystawy Abraham Ostrzega
    19.01 – 05.03.2017
    Abraham Ostrzega

    Punktem wyjścia wystawy jest twórczość żydowskiego rzeźbiarza i animatora kultury działającego w przedwojennej Warszawie — Abrahama Ostrzegi. Uczeń Henryka Kuny znany był przede wszystkim jako autor rzeźby sepulkralnej — nagrobków, z których kilkadziesiąt przetrwało na Cmentarzu Żydowskim na Woli. 

    Zachęta – Narodowa Galeria SztukiZachęta

Powiązane wydarzenie

  • Grafika wydarzenia: Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi
    02.03.2017 (CZW) 10:00
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi
    Zachęta / sala kinowa (wejście od ul. Burschego)sala kinowa
Zobacz także
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Spotkanie wokół publikacji o sztuce żydowskiej Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - wprowadzenie prof. Jerzego Malinowskiego
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - O żydowskim cmentarzu — zakazy, nakazy, zwyczaje, wykład Jana Jagielskiego
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - O życiu i twórczości Abrahama Ostrzegi, wykład dr Urszuli Makowskiej
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Ohel trzech pisarzy, wykład dr Renaty Piątkowskiej
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Niezrealizowane idee. Projekty żydowskich pomników przed 1939 rokiem, wykład dr Tamary Sztymy
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Wieża Babel w Białymstoku?, wykład Teresy Śmiechowskiej
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Nie od razu pomnik zbudowano... Dzieje idei budowy pomnika Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, wykład Wiesława Wróbla
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Środowisko rzeźbiarzy związanych z warszawską ASP, wykład dr Anny Rudzkiej
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Postać i anioł w rzeźbie Abrahama Ostrzegi: złamanie zakazu obrazowania w żydowskiej sztuce nagrobnej czy kontynuacja tradycji wskazywania poza siebie? wykład Zuzanny Benesz-Goldfinger
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Rzeźby Marka Szwarca w latach 1910–1958: neoklasycyzm ekspresjonizm–synteza, wykład prof. Eleonory Jedlińskiej
  • Grafika obiektu: Abraham Ostrzegaaudio
    Abraham Ostrzega
    Konferencja wokół życia i twórczości Abrahama Ostrzegi - Metaloplastyka żydowska w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Boris Schatz, Marek Szwarc, Chaim Hanft, Joachim Kahane), wykład Joanny Turowicz