Edukacja

Pamela Bożek

Zachęta do opieki

  • gdzie: przestrzeń galerii
  • kiedy: 8.07- 31.08 w godz. 12.00-20.00
  • więcej informacji: brak wolnych miejsc

Jeszcze przez cały sierpień rodzice pracujący w zawodach artystycznych lub w sektorze kultury mogą skorzystać w Zachęcie z usługi opiekuńczej dla dzieci. Opiekę nad dziećmi w wieku 5–10 lat prowadzi doświadczona w pracy z dziećmi artystka, aktywistka i mama – Pamela Bożek. Usługa przeznaczona jest dla twórczyń, twórców, a także osób działających w kulturze, które chcą na parę godzin odetchnąć lub zrealizować plany wymagające skupienia, czasu do namysłu czy samotności.

W czasie wakacji, kiedy szkoły i przedszkola pozostają zamknięte, praca w wolnym zawodzie może być dla rodziców małych dzieci dużo większym wyzwaniem. Specyfika pracy artystycznej wymaga elastyczności czasowej, a ta może przysparzać problemów z opieką nad dzieckiem. Stąd wziął się pomysł Pameli Bożek utworzenia małego klubiku dla dzieci artystek i artystów, a teraz także przedstawicielek i przedstawicieli innych zawodów artystycznych i sektora kultury. Dziećmi w wieku od 5–10 lat zaopiekuje się na terenie Zachęty sama artystka. Doświadczenie w opiece, zabawie i edukacji zdobywała w trakcie działań z wieloma osobami dziecięcymi w ramach współpracy m.in. z Żydowskim Stowarzyszeniem CZULENT, Stowarzyszeniem Dla Ziemi czy Grupą Nieformalną Ulica Siostrzana. Jej praktyka artystyczna skupia się na budowaniu relacji i trosce, która obejmuje między innymi kwestie ekonomiczne kobiet z doświadczeniem uchodźczym i ich rodzin.

„By móc wykonywać zawód artystki, na różne sposoby zapewniam opiekę mojemu synowi, jednak najczęściej nie jest to możliwe – pracuję więc w jego towarzystwie, próbując łączyć trudne do pogodzenia role i interesy. W ramach osobistych eksperymentów z dostępnością instytucji kultury i zawodu artystki chciałabym w mikroskali spełnić postulaty dotyczące wsparcia i troski wobec artystów i artystek. Oddając pod opiekę własne dziecko, oferuję innym artystkom i artystom usługę opiekuńczą świadczoną w przestrzeni Zachęty”.

Pamela Bożek

Jak skorzystać z usługi opiekuńczej? Napisz lub zadzwoń do informacji Zachęty i podaj terminy, w których chcesz oddać dziecko pod opiekę. Artystka skontaktuje się z tobą i wspólnie podejmiecie decyzję o terminie i charakterze opieki.
Kiedy: lipiec–sierpień 2021 (godziny i szczegóły ustalane indywidualnie)
Kontakt: informacja@zacheta.art.pl, tel. +48 22 556 96 51

Pamela Bożek – artystka, aktywistka, mama Ignacego. Doświadczenie w opiece, zabawie i edukacji zdobywała w trakcie działań z wieloma osobami dziecięcymi w ramach współpracy m.in. z Żydowskim Stowarzyszeniem CZULENT, Stowarzyszeniem Dla Ziemi, Grupą Nieformalną Ulica Siostrzana. Od 2018 roku przyjaźni się i współdziała z mieszkankami i mieszkańcami ośrodka dla cudzoziemców i cudzoziemek w Łukowie – osobami dziecięcymi z doświadczeniem migranckim i uchodźczym. W ramach Biura Wspólnej Aktywności wprowadza dobre praktyki na rzecz dostępności. Autorka tekstów o doświadczeniu macierzyństwa z niepełnosprawnością.


50/52