Edukacja

Szkolenie dla nauczycieli z Warszawy

Twórczo o sztuce współczesnej 2

  • • termin: raz w miesiącu, w poniedziałki, godz. 17–20 (drugi semestr roku szkolnego 2021/2022)
  • • miejsce: część spotkań odbędzie się w Zachęcie, część online (w zależności od sytuacji epidemicznej)
  • • zasady uczestnictwa: obowiązują zapisy poprzez formularz na stronie wcies.edu.pl (liczba miejsc ograniczona)
  • • informacji udziela: Anna Zdzieborska (dział edukacji Zachęty), tel. 22 556 96 42, a.zdzieborska@zacheta.art.pl
  • :

zapisy: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Tworczo-o-sztuce-wspolczesnej-czesc-I

Każde ze spotkań szkolenia dla nauczycieli z tego cyklu poświęcone jest jednemu tematowi, który analizować będziemy głównie na podstawie prac z kolekcji Zachęty. Perspektywę poszerzać będziemy o prace prezentowane na naszych wystawach, ale też o dzieła z innych kolekcji — polskich i zagranicznych. Nie skupimy się na twórczości jednej osoby, ale spróbujemy skonstruować czytelną mapę wybranych zagadnień.

Teorię uzupełniamy praktyką — druga część spotkania to zajęcia twórcze wyzwalające kreatywność, a przede wszystkim zachęcające do samodzielnego rozwoju. Zajęcia inspirowane wybranymi pracami z kolekcji Zachęty i podzielone na jednostki lekcyjne pokazują, jak zrealizować podobny temat podczas zajęć w szkole.

Szkolenie obejmujące 16 godzin lekcyjnych zostało przygotowane z myślą o warszawskich nauczycielkach i nauczycielach przedmiotów artystycznych wszystkich poziomów nauczania. Zapraszamy również innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o sztuce współczesnej i poszukują inspiracji do prowadzenia zajęć.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu oraz materiały edukacyjne. Spotkania odbywają się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 raz w miesiącu (w poniedziałki) w godz. 17–20 w Zachęcie lub online (w zależności od sytuacji epidemicznej).

prowadzenie: Marcin Matuszewski (część wykładowa) i Zofia Hejke (część praktyczna)

HARMONOGRAM SPOTKAŃ:

7 marca — Ubrania w sztuce
Nie jest tajemnicą, że współcześnie moda wyemancypowała do samodzielnej dziedziny sztuki. My jednak zatrzymamy się na chwilę i zastanowimy nad tym, jak ubrania, ich fragmenty, czy sygnały ich obecności odnalazły się w sztukach wizualnych. Warsztaty twórcze inspirowane są pracami Dominiki Olszowy i Jadwigi Sawickiej z kolekcji Zachęty.

4 kwietnia — Archiwum linii
Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy linia to tylko początek myślenia o dziele. Czy może stać się głównym tematem artystycznych działań, a może nawet czymś na kształt podpisu, znaku rozpoznawczego? Warsztaty twórcze inspirowane są pracami Alicji Bielawskiej i Edwarda Krasińskiego z kolekcji Zachęty.

9 maja — Formy natury
Przyglądanie się światu i próba uchwycenia jego niesamowitych form leży u początków sztuki. Przyjrzymy się wybranym przykładom prób odtworzenia form natury. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Gizeli Mickiewicz, Piotra Łakomego i Władysława Strzemińskiego z kolekcji Zachęty.

6 czerwca — Cytat
Artyści i artystki nie działają nigdy w próżni. Często odcinają się od poprzednich epok, nurtów i tematów. Zdarza się im jednak czerpać z przeszłości garściami, niekiedy też dają nam tego jasne sygnały. Spróbujemy je odszukać i zrozumieć. Warsztaty twórcze inspirowane będą pracami Sarkisa z kolekcji Zachęty oraz dziełami prezentowanymi na wystawie Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce, która odbyła się w 2015 roku w Zachęcie. 

PROWADZĄCY:

Zofia Hejke — animatorka kultury, edukatorka, nauczycielka reklamy i artystka (tkanina unikatowa i malarstwo). Od 2013 roku współpracuje z działem edukacji Zachęty, prowadząc warsztaty twórcze w ramach szkoleń dla nauczycieli z cyklu Wokół wystaw i kolekcji Zachęty — przewodnik po polskiej sztuce współczesnej i Alfabet sztuki, czyli jak czytać sztukę współczesną, organizowanych wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. zarządzania kulturą w strukturach Unii Europejskiej i strategii reklamy.

Marcin Matuszewski — student kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Edukator i przewodnik w Zachęcie, współpracuje też z innymi instytucjami kultury, między innymi z Muzeum Warszawy i Muzeum Narodowym w Warszawie. Pracuje głównie z młodzieżą i dziećmi, ale także z osobami zagrożonymi wykluczeniem — głównie z młodzieżą z MOS i MOW, a także z osobami z niepełnosprawnością wzroku i niepełnosprawnością intelektualną. Ilustrator współpracujący między innymi z magazynem krytycznoliterackim „Mały Format”.

koordynacja ze strony Zachęty: Anna Zdzieborska
koordynacja ze strony WCIES: Beata Zuziak

organizatorzy: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki

 


42/56