Edukacja

Zgłoś projekt

Sztuka edukacji. Przyroda i sztuka — ekosystem przyszłości

 • zgłoszenia: od 1 do 24 października 2021 roku

WEŹ UDZIAŁ JAKO PRELEGENT

Rozpoczynamy nabór projektów, które zostaną zaprezentowane podczas konferencji Sztuka edukacji. Przyroda i sztuka — ekosystem przyszłości. Szukamy projektów łączących edukację przyrodniczą i artystyczną, realizowanych z dziećmi i młodzieżą przez nauczycieli, pedagogów, wychowawców, edukatorów, animatorów lub artystów. Zależy nam na pokazaniu możliwości współpracy między szkołą a instytucją kultury, organizacją pozarządową lub niezależnymi animatorami czy artystami.

Jeśli chcesz opowiedzieć o swoim projekcie podczas konferencji, która odbędzie się w dniach 2–4 grudnia 2021 roku w Warszawie, zgłoś się do programu Sztuki edukacji. Zespół oceniający — składający się z przedstawicieli organizatorów, czyli Służewskiego Domu Kultury, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego i Zachęty — wybierze propozycje najlepiej pasujące do koncepcji tegorocznej konferencji. Na zgłoszenia czekamy do 24 października 2021 roku.

W tym roku szukamy projektów edukacyjnych, które:

 • pozwalają poprzez sztukę poznawać złożoność procesów zachodzących w przyrodzie
 • nawiązują do merytorycznych aspektów związanych z przyrodą, pogłębiają wiedzę, obalają mity
 • zwracają uwagę na elementy świata przyrody rzadziej przez nas dostrzegane
 • poszerzają świadomość na temat ekologii i zmian klimatycznych
 • budują bliską relację z przyrodą i pokazują, że jesteśmy jej częścią
 • zwracają uwagę na rolę sztuki, fikcji, przygody w tworzeniu relacji z przyrodą, a także w przepracowywaniu emocji i radzeniu sobie ze świadomością zmian klimatycznych
 • stosują różnorodne narzędzia edukacyjne dobrane adekwatnie do tematu i wyznaczonego celu
 • realizowane są w ramach współpracy szkół i instytucji kultury, organizacji pozarządowych, artystów lub niezależnych edukatorów
 • stanowią przykład nieszablonowego podejścia do edukacji kulturalnej i artystycznej
 • mają charakter autorskich, interdyscyplinarnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych
 • zostały zrealizowane lub są na zaawansowanym etapie realizacji.

W ostatnich latach można zaobserwować rosnącą świadomość na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego, a także pewnego rodzaju głębszy powrót do przyrody, po części spowodowany pandemiczną izolacją. To zjawisko znajduje również swoje odzwierciedlenie w sztuce i edukacji. Artyści i artystki coraz częściej zwracają uwagę na odpowiedzialność człowieka wobec natury, a ich projekty pogłębiają wiedzę, uwrażliwiają czy wręcz w sposób bezpośredni włączają się w proces ochrony przyrody. Obserwujemy też szereg inicjatyw edukacyjnych kształtujących ekologiczną świadomość dzieci i młodzieży. W tym roku chcemy więc porozmawiać o związkach przyrody i sztuki, zastanowić się, czym właściwie jest edukacja ekologiczna oraz zwrócić uwagę na język i narzędzia służące komunikacji o przyrodzie i kwestiach ekologii. W jaki sposób instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą wesprzeć nauczycieli szkolnych w edukacji przyrodniczej i ekologicznej? Co artyści mogą zrobić dla przyrody? Jak włączyć edukację przyrodniczą do projektów kulturalnych?

W programie konferencji, oprócz prezentacji projektów wyłonionych w otwartym konkursie, znajdą się również spotkania z artystami, warsztaty, spacery i dyskusje. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie stanie się przestrzenią do wymiany dobrych praktyk i rozmów o możliwościach łączenia edukacji kulturalnej, przyrodniczej i ekologicznej.

W zależności od sytuacji epidemicznej konferencja odbędzie się hybrydowo — na żywo i online lub wyłącznie w przestrzeni wirtualnej. Planujemy przyjazd osób prezentujących projekty do Warszawy, skąd będą transmitowane panele dyskusyjne.

Rejestracja uczestnictwa w konferencji zostanie uruchomiona pod koniec października 2021. Konferencja ma charakter ogólnopolski.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy: sztukaedukacji.zacheta.art.pl

Sztuka edukacji to cykl dorocznych konferencji dotyczących szeroko pojętej kultury w programach nauczania oraz możliwości współpracy między szkołą a publicznymi i niepublicznymi instytucjami kultury (m.in. samorządowymi instytucjami kultury czy organizacjami pozarządowymi) przy tworzeniu projektów edukacyjnych.

Sztuka edukacji to spotkania praktyków i praktyczek zajmujących się edukacją kulturalną dzieci i młodzieży — zarówno formalną, jak i nieformalną. Biorą w nich udział nauczyciele, pedagodzy, edukatorzy, animatorzy i artyści. Stwarzamy przestrzeń do rozmów, dyskusji i wymiany doświadczeń. Wspólnie szukamy miejsca dla kultury i sztuki w szkole oraz zastanawiamy się, jak możemy się uzupełniać. Poprzez prezentację dobrych praktyk wskazujemy wartości wynikające ze współpracy między środowiskami przy realizacji projektów. Inspirujemy i budujemy sieci kontaktów. Konferencje są bowiem świetną okazją do nawiązania relacji, które mogą stać się początkiem wspólnych projektów, oraz do propagowania idei, że kultura jest niezbędnym narzędziem, by funkcjonować w społeczeństwie.

Organizator: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
Współorganizatorzy: Służewski Dom Kultury i Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego 
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa i Sportu  


39/55