E-księgarnia

Multimedia
The Artists
4,00 zł
5 zł

wykonawcy: Black Square, Warszawska Orkiestra Rozrywkowa im. I. Krenza, Daniel Malone, Jan Smaga, Dean Allen Spunt, Peine Perdue, Leszek Knaflewski, Libera i jego Nowe Babcie, Alona Rodeh, Martin Creed and his band, Naama Tsabar and DJ Jansi (Janek Simon)
projekt graficzny: Moonmadness (Dagny & Daniel Szwed)

Płyta CD z zapisem utworów wykonanych podczas trwania festiwalu The Artists w 2014 roku.

Tytuł festiwalu The Artists nawiązuje do nazw popularnych zespołów muzycznych, wykorzystujących anglojęzyczny rodzajnik określony „the”, jak np. The Doors, The Cars... W żartobliwy sposób wskazuje tym samym na programowy kierunek przedsięwzięcia. W ramach festiwalu prezentujemy muzyczne i dźwiękowe projekty artystów sztuk wizualnych poza kontekstem galerii sztuki, grając z konwencją „występu muzycznego”, a przede wszystkim podważając podział na dwa obozy: świat sztuki i branżę muzyczną.

Program festiwalu obejmuje projekty, w których najważniejsza jest analiza zachowania artystów występujących na scenie oraz badanie oczekiwań widzów. Przedmiotem zainteresowania są rozmaite aspekty związane z tworzeniem muzyki – od rytuałów scenicznych, przez fetyszyzację instrumentów i sprzętu muzycznego, po samą ideę występowania na żywo. Tytułowi artyści pojawią się w różnych rolach, niekoniecznie osobiście występując na scenie.