E-księgarnia

Publikacje Zachęty
Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza
35,00 zł

pod redakcją: Joanna Kordjak
projekt graficzny: Jakub de Barbaro
Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2017
ISBN 978-83-64714-56-6

Podążając za narracją wystawy Radość nowych konstrukcji. (Po)wojenne utopie Mariana Bogusza, publikacja jej towarzysząca koncentruje się przede wszystkim na pozamalarskich obszarach działalności artysty. Autorzy esejów — Joanna Kordjak, Agata Pietrasik, Konrad Schiller i Magdalena Nowak — kreślą szeroki obraz tej aktywności, ukazując jej dynamikę i niezwykłą siłę oddziaływania na powojenne życie artystyczne w Polsce. Osadzają ją w szerszym kontekście politycznym, jednocześnie wskazując na wojenne doświadczenia jako źródło postawy i idei realizowanych w kolejnych dekadach.

Z publikacji wyłania się postać inicjatora interdyscyplinarnych eksperymentów z pogranicza sztuk wizualnych, architektury i urbanistyki, autora wystaw, projektanta, artysty i kuratora. Wielowątkowa twórczość Mariana Bogusza zaprezentowana jest poprzez bogaty i różnorodny materiał ilustracyjny.