E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Prawda śladu
47,00 zł

redakcja: Józef Budka
kierownik projektu: Sybilla Skałuba
teksty: Józef Budka, Paweł Frąckiewicz, Antoni Kowalski, Miłosz Markiewicz, Zbigniew Gorlak, Agata Stronciwilk.
projekt graficzny: Dawid Korzekwa
wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w KatowicachTekst
język: polski i angielski
ISBN 978-83-65825-28-5

Profesor katowickiej Akademii, prof. Józef Budka tworzy przede wszystkim w technice litografii, ale również rysunku i malarstwa. W związku z tym, że swobodnie czuje się na wszystkich tych płaszczyznach, opracował swoją własną autorską technikę lithopasteli. Prace wykonane w technice lithopasteli, litografii i rysunku zostały zebrane w albumie prac prezentującym dorobek artysty.

 „Szczególny wyraz artystyczny osiąga Budka na przestrzeni ostatnich lat. Swobodnie przekracza konwencje gatunkowe litografii, rysunku, batiku czy malarstwa. Powstają utwory niezwykłe, na pograniczu wyznania autobiograficznego, artystycznego zmyślenia, fantastycznego snu. Zgodnie z tą poetyką artysta nie krępuje się żadnymi regułami, jest mistrzem swobodnie przekraczającym wszelkie normy i zasady.”

(fragment tekstu  „Twarzą w twarz” autorstwa Pawła Frąckiewicza)