E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Mistrzowie plakatu polskiego w zbiorach Muzeum Śląskiego w Katowicach
70,00 zł

Oprac. Henryka Olszewska-Jarema, Anna Sarna.
Wydawnictwo: Muzeum Śląskie w Katowicach
Wstęp i wprowadzenie w języku polskim, angielskim i niemieckim
Oprawa twarda
Format 220 x 270 mm,
344 strony
ISBN 978-83-62593-32-3

Andrzej K. Olszewski, odnosząc się do charakteru polskiego plakatu, zauważył, iż plakat polski minimalnie służył reklamie handlowej, ale może właśnie dzięki tej okoliczności plakat ten tak udanie zintegrował wymiar reklamowy z artystycznym, stając się przy okazji zapisem politycznego i przede wszystkim kulturalnego życia Polski. Wybrane prace dwudziestu artystów pomieszczone w tym tomie, to spotkanie zarówno z przedstawicielami najstarszej generacji plakacistów polskich, jak i z reprezentantami pokolenia, które wsparło się na dorobku polskiej szkoły plakatu.