E-księgarnia

Książki
Maria Anto
35,00 zł

pod redakcją Michała Jachuły, Agnieszki Rayzacher
projekt graficzny: Honza Zamojski, szaransky.biz
wydawcy: Zachęta — Narodowa Galeria Sztuki, Fundacja Lokal Sztuki / lokal_30
ISBN 978-83-64714-60-3
ISBN 978-83-949968-0-2

Książka wydana w języku angielskim stanowi najbardziej aktualną analizę pracy malarki Marii Anto. Obejmuje esej Michała Jachuły, kuratora wystawy Maria Anto, która została otwarta w 2017 roku w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Oprócz prezentacji pracy Anto i jej pozycji w historii sztuki, w tekście analizowane są zagadnienia dotyczące praktyki artystycznej kobiety-malarki, która przez kilkadziesiąt lat odnosiła sukcesy na scenie artystycznej zdominowanej przez mężczyzn. Kolejny tekst to obszerny wywiad z artystką wizualną Zuzanną Janin - córką Anto. Podejmuje on temat środowiska, czasu i okoliczności, w których pracowała Anto. Trzeci tekst autorstwa Agnieszki Marii Wasieczko jest próbą syntetycznego portretu polskiej malarki i stanowi cenny materiał źródłowy dla badaczy twórczości artystki.