E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Komponowanie przestrzeni rzeźby Awangardy
95,00 zł

Autor: Katarzyna Kobro, Władimir Tatlin, Tewel Szapiro, Josif Mejerzon, Pawieł Winogradow, Aleksandr Wiesnin, Nikołaj Tarabukin, Georges Vantongerloo, László Moholy-Nagy, Naum Gabo, Barbara Hepworth, Carola Giedion-Welcker, Megan R. Luke, Rosalind E. Krauss, Yve-Alain Bois, Małgorzata Jędrzejczyk, Katarzyna Słoboda
Wydawca: Muzeum Sztuki w Łodzi
Liczba stron: 232
ISBN: 9788363820879
Oprawa: miękka
Język: polski

Publikacja poświęcona awangardowej rzeźbie zgłębia temat relacji pomiędzy rzeźbą a przestrzenią, cielesnością i ruchem. Antologia tekstów konfrontująca teorie rzeźby Katarzyny Kobro z twórczością innych awangardowych artystów i przemyśleniami współczesnych badaczy sztuki. Pierwsza połowa XX wieku to czas intensywnych poszukiwań formalnych w dziedzinie rzeźby. Katarzyna Kobro pisała w 1929 roku: „Rzeźba jest kształtowaniem przestrzeni. […] rzeźba nie jest ani literaturą, ani symboliką, ani indywidualną psychologiczną emocją”. To nowe, rewolucyjne podejście do rzeźby znajduje odzwierciedlenie w tekstach składających się na naszą książkę. Ich autorami są artyści i artystki, m.in.Katarzyna Kobro, Władimir Tatlin, Georges Vantongerloo, László Moholy-Nagy, Naum Gabo czy Barbara Hepworth, a także badacze i badaczki sztuki – Carola Giedion-Welcker, Rosalind E. Krauss, Yve-Alain Bois i Megan R. Luke. Większość opublikowanych w książce tekstów została po raz pierwszy przełożona na język polski, co – mamy nadzieję – przyczyni się do ich stałej obecności w polskich badaniach nad sztuką XX wieku. Liczymy również na to, że publikacja ta zainteresuje międzynarodowe grono czytelników. Po raz pierwszy bowiem wszystkie samodzielne wypowiedzi teoretyczne Katarzyny Kobro zostały zestawione z manifestami współczesnych jej twórców i twórczyń oraz z refleksją historyków i historyczek sztuki działających w różnych latach – od lat 30. XX wieku po drugą dekadę wieku XXI. Publikacja towarzysząca wystawie „Komponowanie przestrzeni. Rzeźby awangardy” 4.10.2019 - 2.02.2020 Muzeum Sztuki | ms2, Łódź