E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Japan – Nippon Poster Collection 26
115,00 zł

Wydawca: Lars Müller
Autor: Bettina Richter
Oprawa miękka
Rozmiar: 16.5 x 24 cm
Strony: 112
Wersja językowa: niemiecki/angielski
ISBN: 978-3-03778-422-8

Posters circulated in Japan simultaneously with the country's swift reconstruction and economic revival after the Second World War. If the first generation of poster designers was mostly guided by Western modernism, searching for a universal and functional way of communication, the following generation from the 1970s onwards increasingly drew on their own pictorial tradition and maintained marked individual approaches. This was not least a reaction to the West's fascination with a poster culture with very different parameters and arguments. Until today, the Japanese poster functions most notably as a highly aesthetic image advertisement and indoor medium, presupposing the designer as an artist.

Plakaty krążyły w Japonii równocześnie z szybką odbudową kraju i ożywieniem gospodarczym po drugiej wojnie światowej. Jeśli pierwsze pokolenie twórców plakatów kierowało się przede wszystkim zachodnim modernizmem, poszukującym uniwersalnego i funkcjonalnego sposobu komunikacji, następne pokolenie od lat 70. coraz bardziej czerpało z własnej tradycji obrazkowej i utrzymywało wyraźne indywidualne podejście. Była to nie tylko reakcja na fascynację Zachodu kulturą plakatu o bardzo różnych parametrach i argumentach. Do dziś japoński plakat funkcjonuje przede wszystkim jako bardzo estetyczna reklama wizerunkowa i medium wnętrzowe, zakładając, że projektant jest artystą.