E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Grafoteka.Jan Szmatloch
39,00 zł

Tekst w języku polskim i angielskim.
teksty: Grzegorz Hańderek, Zbigniew Kadłubek, Marek Meschnik, Jacek Rykała
projekt graficzny: Katarzyna Wolny
wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
ISBN 978-83-65825-17-9

Album prac Jana Szmatlocha – artysty-grafika, profesora zwyczajnego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zawiera bibliografię, a także recenzowane teksty napisane przez: Marka Meschnika, Zbigniewa Kadłubka, Grzegorza Hańderka i Jacka Rykałę.

Jan Szmatloch należy do najbardziej rozpoznawalnych artystów, których twórczość ściśle związana jest z biografią, wpisaną w pejzaż Górnego Śląska. Grafiki Szmatlocha utrwalają aurę krajobrazu, która w wyniku bieżących transformacji odchodzi do historii, bądź przekształca się w formę mitu. Autor, używając obrazowych metafor, zmusza do poszukiwania skojarzeń. Jako grafika interesuje go nie tylko rysunek faktury, ale nawiązuje również do znaczących elementów śląskiej przestrzeni wyobrażeniowej. Istotnymi pojęciami dla jego twórczości są pamięć, czas i przemijanie. Do refleksji nad nimi skłaniają zarówno przedstawione przez niego detale, jak i krajobrazy, z pozoru mało istotne czy oczywiste. Sytuując je w centrum swoich historii, nadaje im nowy ciężar gatunkowy.

„Jan Szmatloch (…) pozwala nam przez swoje okno wyjść daleko ku boskiemu, ludzkiemu, nieludzkiemu, nieogarnionemu, wytęsknionemu. Okno Mistrza Szmatlocha to aprioryczna konstrukcja serca i głowy, która porządkuje to co widzialne. Obiektywizuje i dialoguje. Okno Mistrza Szmatlocha, wyprawione w myśl, kieruje nas ku obecności innego, ku dialogowi. Staje się amboną dialogu. A wszak w dialogu nie tylko ścierają się różne racje, ale spełniają wielkie spotkania”. (Fragment tekstu Zbigniewa Kadłubka, zaczerpnięty z Jan Szmatloch: Grafoteka).