E-księgarnia

Inne wydawnictwa
Animation: A World History : I: Foundations - The Golden Age
169,00 zł

Autor: Giannalberto Bendazzi
Język: Angielski
Oprawa: Miękka
Liczba stron: 226
Wydawca: Taylor & Francis
ISBN: 978-1138035317

A continuation of 1994’s groundbreaking Cartoons, Giannalberto Bendazzi’s Animation: A World History is the largest, deepest, most comprehensive text of its kind, based on the idea that animation is an art form that deserves its own place in scholarship. Bendazzi delves beyond just Disney, offering readers glimpses into the animation of Russia, Africa, Latin America, and other often-neglected areas and introducing over fifty previously undiscovered artists. Full of first-hand, never before investigated, and elsewhere unavailable information, Animation: A World History encompasses the history of animation production on every continent over the span of three centuries.

Volume I traces the roots and predecessors of modern animation, the history behind Émile Cohl's Fantasmagorie, and twenty years of silent animated films. Encompassing the formative years of the art form through its Golden Age, this book accounts for animation history through 1950 and covers everything from well-known classics like Steamboat Willie to animation in Egypt and Nazi Germany. With a wealth of new research, hundreds of photographs and film stills, and an easy-to-navigate organization, this book is essential reading for all serious students of animation history.

Kontynuacja przełomowych kreskówek z 1994 roku, Animacja Giannalberto Bendazzi: Historia świata jest największym, najgłębszym i najbardziej wszechstronnym tekstem tego rodzaju, opartym na założeniu, że animacja jest formą sztuki, która zasługuje na swoje miejsce w stypendium. Bendazzi zagłębia się poza Disneya, oferując czytelnikom wgląd w animację Rosji, Afryki, Ameryki Łacińskiej i innych często zaniedbywanych dziedzin oraz przedstawiając ponad 50 nieodkrytych wcześniej artystów. Pełna animacji z pierwszej ręki, nigdy wcześniej nie zbadana i niedostępna w innym miejscu, Animacja: Historia świata obejmuje historię produkcji animacji na każdym kontynencie na przestrzeni trzech stuleci.

Tom I śledzi korzenie i poprzedników współczesnej animacji, historię Fantasmagorie Emile Cohl i dwadzieścia lat niemych filmów animowanych. Książka, obejmująca kształtujące lata sztuki od Złotego Wieku, opisuje historię animacji do 1950 roku i obejmuje wszystko, od znanych klasyków, takich jak Steamboat Willie, po animację w Egipcie i nazistowskie Niemcy. Dzięki bogactwu nowych badań, setkom zdjęć i zdjęć filmowych oraz łatwej w nawigacji organizacji książka ta jest niezbędna do czytania dla wszystkich poważnych studentów historii animacji.