1. Joanna Rajkowska, photo by Monika Stolarska

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 2. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 3. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 4. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Monika Stolarska

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 5. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 6. Joanna Rajkowska, photo by Monika Stolarska

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 7. Joanna Rajkowska, photo by Monika Stolarska

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 8. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 9. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 10. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 11. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA

 12. Exhibition "Joanna Rajkowska. Rhizopolis", photo by Anna Zagrodzka

  Pobierz
  Licencja

  Treść udostępniana jest na licencji Creative Commons CC BY-SA
  CC BY-SA